Satovje besed

Slovenija je majhna dežela, ki leži v srcu evropske raznolikosti.

Na njenem ozemlju se stikajo trije veliki ekosistemi, panonska ravnina, Alpe in Mediteran, zato je po številu živalskih in rastlinskih vrst na kvadratni kilometer ena od najbolj biotsko raznovrstnih evropskih držav. Čebele imajo pri vzdrževanju te raznolikosti izjemno pomembno vlogo: brez njihovih opraševalnih podvigov bi se naš pisan svet spremenil v dolgočasno puščo.

Slovenija leži tudi v vozlišču štirih evropskih jezikovnih skupin: slovenščina je slovanski jezik, na njenih mejah pa se stikajo romanska, germanska in ugrofinska jezikovna skupina. Na tem edinstvenem evropskem stičišču jezikov in kultur so dramatiki, pesniki, pisatelji, novinarji, učitelji, duhovniki in sploh vsi, ki pišejo in govorijo slovenščino, svoj jezik skozi stoletja pregnetli v dinamično komunikacijsko orodje. Govori ga razmeroma malo ljudi, a je v njem možno pisati ljubezenske sonete, kriminalke in hermetične romane ali pa razpravljati o kvantni mehaniki in psihoanalizi.

Satovje besed
Slovenski jezik

Slovenski jezik

Slovenski izobraženci in pisci so bili zaradi maloštevilnosti govorcev slovenščine in zaradi prepišne lege tradicionalno večjezični, mnogi so tudi pisali v vsaj še enem tujem jeziku. Od tu naše navdušenje nad satovjem besed: tako kot čebele – glede na svojo velikost – odhajajo neizmerno daleč v svet, da se domov vrnejo s kapljico nektarja in drobtinico peloda, so tudi v slovenski jezik in v slovensko kulturo skozi številne prevode in s pomočjo avtorjev, ki so prihajali živet v Slovenijo od drugod, prihajali različni kulturni, umetniški in miselni vplivi. Te vplive so v slovenščini pišoči avtorji pregnetli v raznolik, a hkrati samosvoj, dinamičen in izviren svet. Tako je nastala kultura, ki zrcali evropsko raznolikost in je hkrati samosvoja in izvirna; je samostojna celica, ki ve, da svoj obstoj in razvoj dolguje svoji povezanosti v satovje človeštva.

Slovenski program GOH

Slovenija je tretja slovanska država-gostja na frankfurtskem sejmu in hkrati mala knjižna kultura, ki je v zadnjih dveh desetletjih proizvedla nekaj mednarodno vplivnih avtorjev. Je na videz majhna in obrobna, tako kot so na prvi pogled majhne in obrobne tudi čebele. A pri obeh videz vara: svet je velik, lep in pisan predvsem zaradi njih.

Za slovenski program GOH želimo, da postane ena od prelomnic v procesu, ki bo še dodatno pospešil zanimanje za knjižna dela, ki nastajajo v mnogih manjših, a živih in dinamičnih knjižnih kulturah.


Avtor: Miha Kovač

Slovenski program GOH
Nazaj na vrh