Oblike sofinanciranja

Glavna oblika mednarodne promocije, ki jo izvaja Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK), je sofinanciranje prevodov iz slovenščine v druge jezike. JAK vsako leto objavi razpise za sofinanciranje stroškov prevoda in tiska ter poziv za mobilnost, ki je namenjen avtorjem, prevajalcem in založnikom.

Posebna oblika promocije je tudi Mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti.

Sofinanciranje prevodov in izdaje del slovenskih avtorjev

Letni javni razpis za prevode iz slovenščine v tuje jezike je namenjen prvim prevodom leposlovja za odrasle, otroke in mladino, esejističnih in kritiških del s področij kulture in humanističnih ved, dramskih del, grafičnih romanov in stripov. Prijavitelji morajo biti pravne osebe (založbe, gledališča) s sedežem v tujini.

Subvencija krije do 100 % in največ 10.000 EUR stroškov prevoda.

Sofinanciranje stroškov tiska

Letni javni razpis za sofinanciranje stroškov tiska slovenskih knjig, izdanih v tujih jezikih, je namenjen prvim izdajam prevodov leposlovja za odrasle, otroke in mladino, esejističnih in kritiških del s področij kulture in humanističnih ved, dramskih del, grafičnih romanov in stripov. Prijavitelji morajo biti založbe s sedežem v tujini.

Subvencija krije do 70 % in največ 3.000 EUR stroškov tiska.

Sofinanciranje potnih stroškov

Slovenski avtorji, prevajalci, uredniki in literarni agenti, se lahko prijavijo na letni poziv za kritje potnih stroškov na literarne ali strokovne dogodke v tujini. Vlogi je treba priložiti vabilo in program dogodka. Letno je objavljen en poziv, ki je odprt vse leto oziroma do porabe sredstev.

Razpis za prevode iz slovenščine v nemščino

Letni razpis za prevode iz slovenščine v nemščino vključuje prve izdaje in ponatise leposlovja za odrasle, otroke in mladino, esejističnih in kritiških del s področij kulture in humanističnih ved, dramskih del, grafičnih romanov in stripov. Prijavitelji morajo biti založbe s sedežem v Avstriji, Nemčiji ali Švici.

Ta subvencija krije do 50 % in največ 11.000 EUR vseh vrst stroškov, povezanih z izdajo knjige (razen licenčnin) in promocijo za prve prevode, oziroma 50 % in največ 3.000 EUR za ponatise; upravičeni stroški so tisk, postavitev knjige, oblikovanje naslovnice in korekture.

https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi

Mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

Mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti je bil prvič organiziran leta 2010 v Novem mestu. Agencija ga je zasnovala skupaj s strokovno komisijo za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike in v sodelovanju s Tanjo Petrič, ki je bila izbrana za vodjo seminarja. Do leta 2018 je seminar organizirala agencija, od takrat pa seminar s finančno podporo JAK organizira Društvo slovenskih književnih prevajalcev.

Doslej je Mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti združil okoli 100 prevajalk in prevajalcev iz 25 držav oziroma jezikovnih okolij. Na seminarju je sodelovalo 12 mentorjev in mentoric, izbranih je bilo več kot 40 slovenskih avtorjev in avtoric, vključeval pa je več kot 80 strokovnih sodelavcev in sodelavk – od predavateljev, moderatorjev, založnikov do drugih strokovnjakov s področja slovenske književnosti in kulture.

Seminar je namenjen uveljavljenim in perspektivnim prevajalkam in prevajalcem slovenske književnosti v tuje jezike z vsega sveta. Udeleženci dobijo vpogled v aktualno stanje sodobne slovenske književnosti in možnost sodelovanja s slovenskimi avtorji, kritiki, založniki, prevajalci, prevodoslovci, predavatelji in drugimi akterji s področja knjige. Seminar aktivno pripomore k povečanju števila knjižnih in revijalnih objav prevodov slovenske literature, boljši informiranosti prevajalcev iz slovenskega jezika ter k tesnejšemu sodelovanju med prevajalci, založbami in avtorji, hkrati pa je tudi zelo pomembna platforma za mreženje.

Vsebinsko je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je posvečen prevajalskim delavnicam, kjer se udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij delavnic ukvarjajo z izbranim odlomkom iz besedila določenega avtorja. Cilj tovrstnega dela je poglobljeno spoznavanje avtorjevega dela in opusa ter ustvarjanje pogojev, ki vodijo do objave knjižnega prevoda obravnavanega dela.

Drugi del seminarja je namenjen predstavitvam in predavanjem slovenskih strokovnjakov na temo sodobne slovenske književnosti, založništva in promocije slovenske literature. Zvečer potekajo literarni večeri z gostujočimi avtorji ter tematski kulturni program (vključno z ogledom založb, knjigarn itd.). Strokovni del programa je organiziran le za udeležence seminarja, večerni dogodki z gostujočimi avtorji in glasbenimi gosti pa so namenjeni vsej zainteresirani javnosti.

Seminar že od vsega začetka dosega svoj namen in cilj, saj je z leti v različnih tiskanih in spletnih medijih mogoče zaznati porast objav besedil sodelujočih slovenskih avtorjev in avtoric.

JAK in Društvo slovenskih književnih prevajalcev vsako leto spomladi objavita javno vabilo na seminar.

 https://www.jakrs.si/mednarodna-dejavnost/prevajalski-seminar

Nazaj na vrh