Knjige in zasloni ter otroški možgani

Udeleženci: Cornelia Rosebrock, Anita Schilcher, Anita Peti-Stantić, Alenka Kepic Mohar

Moderator: Miha Kovač

Povzetek:

Udeleženci okrogle mize bodo razpravljali o vplivu tehnologij tiskanih in zaslonskih medijev na otroške možgane ter razlikah v njihovi uporabnosti v izobraževalnih procesih.


Opis:

Raziskava PISA je pokazala, da obstaja jasna povezava med bralno pismenostjo mladostnikov in zahtevo šolskega sistema, da otroci preberejo nekaj knjig z več kot 100 stranmi. Poleg tega so rezultati več metaštudij pokazali, da daljša informativna besedila bolje razumemo, če jih beremo na papirju, kot pa če jih beremo na zaslonu. Kljub temu se v mnogih državah pospešeno izvaja digitalizacija v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževalnem sistemu, ne da bi upoštevali povezavo med sposobnostjo branja in razumevanjem vsebine. Še huje, na mnogih univerzah so branje daljših besedil črtali iz učnih načrtov. Zakaj taka neobčutljivost za statistično relevantna spoznanja o pomembnosti branja daljših besedil, običajno imenovanih knjige? Kaj kot civilizacija s tem izgubljamo? Ali obstaja kakšen ustrezen nadomestek za branje daljših besedil/knjig? Če ne, kaj s tem izgubljamo? Kaj lahko izobraževalni založniki storijo, da bi izravnali negativne učinke digitalnih medijev in okrepili pozitivne?


Cornelia Rosebrock je profesorica didaktike branja in literature na Univerzi Goethe v Frankfurtu na Majni. Raziskovala je besedno in literarno socializacijo, poučevanje branja ter tekoče branje.


Anita Schilcher je profesorica za didaktiko nemškega jezika in književnosti na Univerzi v Regensburgu. Ukvarja se z raziskovanjem didaktike branja in književnega učenja ter področno specifičnih strokovnih kompetenc učiteljev.


Anita Peti-Stantić je profesorica na Univerzi v Zagrebu. Je predstojnica katedre za slovenski jezik in književnost, raziskovalka bralne zmožnosti in intelektualnega besedišča ter prevajalka iz slovenščine in angleščine v hrvaščino.


Alenka Kepic Mohar, je glavna urednica pri založbi Mladinska knjiga. Njeno raziskovalno zanimanje vključuje vprašanje branja in učenja v digitalni dobi. Svoje praktične izkušnje iz izobraževalnega založništva združuje z znanstvenimi raziskavami, da bi spodbudila dialog med akademskimi raziskovalci, založbami in izobraževalno politiko, vključeno v produkcijo digitalnih bralnih gradiv.


Miha Kovač je profesor na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Univerze v Ljubljani. V svoji založniški karieri je deloval kot direktor v dveh največjih slovenskih založbah. Njegovo zadnjo knjigo z naslovom Is This a Book?, ki jo je napisal skupaj z Angusom Phillipsom, je julija letos izdala založba Cambridge University Press. Glavna naloga prof. Kovača je trenutno skrb za program Slovenija, častna gostja na frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2023.


                                                               

Nazaj na vrh