Ljubljanski manifest o branju: Zakaj je branje knjig pomembno?

Udeleženci: Asta Vrečko, Ernest Osterkamp

Moderator: Miha Kovač

Povzetek:

Slovenija kot častna gostja frankfurtskega knjižnega sejma v manifestu poudarja pomembnost poglobljenega branja, saj krepi kritično mišljenje, kognitivno empatijo in socialne veščine, ki so ključne za informirane državljane v demokratični družbi. Manifest bodo predstavili predstavniki organizacij, ki so ga podpisale (FEP, EU Read, Nemška akademija za jezik in slovstvo ter IFLA).


Opis:

Slovenija se je odločila izpostaviti pomembnost poglobljenega branja kot enega svojih programskih temeljev. V ta namen smo pripravili Manifest o poglobljenem branju, v katerem poudarjamo, da branje kompleksnih, linearnih besedil ostaja naše najmočnejše orodje analitičnega in kritičnega mišljenja. Takšno branje uri metakognicijo in kognitivno potrpežljivost, širi naše pojmovne zmožnosti, uri kognitivno empatijo in zavzemanje pogledov – vse to so socialne veščine, ki so nepogrešljive za informirane državljane v demokratični družbi. Manifest so podpisali Mednarodno združenje založnikov, Nemška akademija za jezik in slovstvo, Evropska zveza založnikov (FEP), PEN International in Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj. Podpisniki pozivajo k priznanju trajnega pomena poglobljenega branja v digitalni dobi.


Manifest bodo predstavili njegovi podpisniki.


Soorganizator: Nemška akademija za jezik in slovstvo

Miha Kovač je profesor na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Univerze v Ljubljani. V svoji založniški karieri je deloval kot direktor v dveh največjih slovenskih založbah. Njegovo zadnjo knjigo z naslovom Is This a Book?, ki jo je napisal skupaj z Angusom Phillipsom, je julija letos izdala založba Cambridge University Press. Glavna naloga prof. Kovača je trenutno skrb za program Slovenija, častna gostja na frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2023.


Nazaj na vrh