Alma M. Karlin

Nemško govoreča Alma M. Karlin se je rodila v današnjem slovenskem mestu Celje (Celje) v tedanji Podonavski monarhiji. Leta 1908 je odšla v London, kjer je študirala jezike in se preživljala kot prevajalka in zasebna učiteljica. Leta 1914 je odšla iz Londona na Norveško in Švedsko, preden se je leta 1918 za kratek čas vrnila v Cilli. Leta 1919 se je končno podala na potovanje okoli sveta, ki jo je v naslednjih osmih letih popeljalo čez pet celin. Njeni potopisi v treh zvezkih so bili v tridesetih letih prejšnjega stoletja uspešnice. Zdaj jih je ponovno izdal AvivA Verlag.

Alma M.
Nazaj na vrh