Mladen Dolar

Mladen Dolar (1951) je redni profesor in znanstveni svetnik na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Glavna področja njegovega raziskovanja so nemška klasična filozofija, psihoanaliza, sodobna francoska filozofija in teorija umetnosti. Študijsko se je izpopolnjeval v Parizu (1979/80) in v Londonu (1989/90), leto dni je delal kot raziskovalec na Kulturwissenschatliches Institut v Essnu (2000/01), tri leta je bil svetovalec-mentor na Akademiji Jana van Eycka v Maastrichtu (Nizozemska, 2010–2012), od leta 2013 je gostujoči profesor na Univerzi v Chicagu (en trimester vsako drugo leto), od leta 2015 pa profesor na European Graduate School v Švici. Poleg tega je predaval na številnih univerzah v ZDA in Evropi, je avtor več kot sto petdeset znanstvenih člankov, objavljenih v znanstvenih revijah in zbornikih. V slovenščini je izdal dvanajst knjig, od Strukture fašističnega gospostva (Univerzum, 1982) do Od kod prihaja oblast? (Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2021). Med njegovimi knjižnimi publikacijami v tujini naj posebej izpostavimo A Voice and Nothing More (Glas in nič drugega, MIT Press, 2006, prevedeno v dvanajst jezikov) in Opera’s Second Death (Druga smrt opere, skupaj s Slavojem Žižkom, Routledge 2001, prav tako prevedeno v več jezikov). Je soustanovitelj tega, kar je postalo po svetu znano kot »ljubljanska lacanovska šola«.


Mladen
Nazaj na vrh