Florjan Lipuš

Florjan Lipuš (1937) je bil rojen v Lobniku pri Železni Kapli v Avstriji. V škofijskem semenišču na Plešivcu (Tanzenberg) je obiskoval humanistično gimnazijo in leta 1958 maturiral. Kasneje je (so)ustanovil literarno revijo mladje in bil dvajset let njen urednik. Služboval je kot učitelj na dvojezičnih šolah v Podjuni na Koroškem, zdaj upokojen živi na Selah pri Žitari vasi. Lipuš piše v slovenščini, za svoj opus, ki obsega prozna, pesniška in dramska dela, pa je prejel več nagrad v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji, med drugim Prešernovo nagrado (2004), veliko avstrijsko državno nagrado (2018) ter nemško nagrado Petrarca (2011). Lipušev literarni opus obsega prozo, pesništvo in dramatiko. Med avtorjevimi vidnejšimi deli so Zmote dijaka Tjaža (Obzorja, 1972), Odstranitev moje vasi (DZS, 1984), Boštjanov let (Litera, 2003), Mirne duše (Litera, 2015) in Gramoz (Litera, 2017).


Florjan
Nazaj na vrh